Betrouwbare bronnen binnen het koninklijk paleis melden ons het plotse overlijden van onze koning Constant II. Binnen het paleis heersen sterke vermoedens dat onze vorst niet geheel vrijwillig het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld. Onze koning heeft enige “hulp” gehad, “een duwtje in de rug gekregen” zeg maar,  en wellicht van enkele zeer invloedrijke personen aan het hof.

De vraag wie onze nieuwe koning wordt, is niet zo eenvoudig te beantwoorden, omdat u allen weet dat het huwelijk van onze vorst met koningin Maria Anna Victoria, kinderloos bleef. Kardinaal Dallier heeft het overlijden van onze vorst, noch bevestigd, noch ontkend.  Er is ook geen officiële datum bekend gemaakt voor de begrafenis. Vermoed wordt, dat door dit plotse overlijden, de stem van de Revolutionaire Volkspartij de komende dagen luider en luider zal weerklinken, omdat  zij ons koningshuis niet echt welwillend gezind zijn. De roep om de koninklijke dotatie af te schaffen zal wellicht terug gehoord worden. Gevreesd wordt dat extreem rechtse revolutionairen, zullen overgaan tot gewelddadige acties. 

Maarschalk Edwin Beulinck heeft alvast laten weten, dat eventuele onlusten in de kiem zullen gesmoord worden. “Revolutionairen en alle anderen verdienen de kogel.” Aldus de maarschalk.

Premier Philippe Lesage roept de bevolking op tot kalmte. Hij stelt voor de tax-shift uit te stellen tot er zekerheid is over het overlijden van de koning.

 

 

BREAKING NEWS !!

Een personeelslid van het paleis, dat verder anoniem wenst te blijven, laat weten als zou er een ver familielid van onze overleden koning opgedoken zijn. Waarschijnlijk een kind uit een buitenechtelijke relatie van prinses Delphine, zus van onze vorst Constant II. Prinses Delphine is echter ‘geestelijk’ niet meer in onze wereld aanwezig na een ‘liederlijk’ leven vol seks, drugs en rock&roll.