Er is voor het eerst sprake van een toneelbond, “VREUGD IN DEUGD” in Mater in 1913 : men speelde “DeVondeling”, kluchtspel in één bedrijf en “Duive”, blijspel in één bedrijf. De Materse muziekmaatschappij opende de voorstelling met een greep uit zijn repertorium. Tussenin de twee spelen werden er liederen gezongen en werden er tweespraken voorgedragen.

Nog andere stukken, bij voorkeur operette, werden door de toneelgroep gespeeld, uitsluitend bestaande uit mannen. De operetten werden op piano begeleid door Agnes Botteldooren.

Naast de toneelbond werden er ook  tussentijds toneelstukken opgevoerd door de plaatselijke verenigingen K.A.J. en B.J.B.

Een nieuwe elan kreeg de toneelbond “Vreugd in Deugd” door de aantrekking van Victor Van Rengen; hij bracht nieuw leven in de brouwerij en regisseerde onder meer in 1952 “Hemelvaart heen en terug” en in 1953 “Schipper naast God”.

Andere gespeelde stukken daterend uit die periode waren : “Robert en Bertrand”, “Hogerop”, “Klaproos”,”Het Communicantje”, “Smidje Smee”.

Na een lange periode van inactiviteit kregen  Marc De Vriese , onderwijzer aan de Basisschool van Mater en zijn echgenote Lieve Blockeel , in november 1978 opnieuw de smaak te pakken om een toneelgezelschap op te richten. De toneelvereniging is eigenlijk ontstaan na een optreden in de Maters Fiertel op 12 sept. 1978.

De wagen is definitief aan het rollen gegaan toen het Breughelcomitee, dat regelmatig activiteiten organiseerde voor de Materse gepensioneerden, vroeg om het fiertelnummer "Liefde in de pastorie" als eenakter nog eens op te voeren in oktober 1978 in de Materse Kantschool.  Toen besloten ze om een nieuwe  toneelmaatschappij  te stichten samen met Alan Michels.

Marc kwam terecht bij Martin De Cuyper die bereidt was zijn eigen geschreven toneelstuk "Het Confituurgezin" te regisseren. De eerste voorstelling ging door op 1 februari 1979 waarvoor 525 inkomkaarten verkocht werden. François Vanderstrieckt kwam het bestuur versterken en ontwierp het  logo van “St.Amelberga”. De Toneelmaatschappij” St.Amelberga” was geboren. Albert Hoste uit Zingem, studiomeester bij de BRT, werd aangezocht als regisseur. In oktober ’79 speelden ze al hun tweede stuk :” Het laatste woord” . Zo ging het de toneelmaatschappij 25 jaar lang voor de wind. Albert Hoste werd ,om gezondheidsredenen,in 1999  vervangen door Stany De Jonge.

 

Dit fierteloptreden was de aanleiding tot het stichten van de toneelvereniging.